Монгол орны биологийн олон янз байдал ............................

 

Хөхтөн

Экологи

Ургамал

Шувуу

Эрвээхэй

 

name

Цэцгээрээ гоёдог тасалгааны ургамал

Зохиогч: Доктор Б. Оюунцэцэг, Д. Эрдэнэцэцэг, М.Алтанцэцэг

Агуулга: Хүн өөрийн орон гэрь орчин тойрноо байгалийн гоёмсог ургамлаар чимэглэж ирсэн түүх эрт үеэс улбаатай билээ. Уг бүтээлд цэцгээрээ гоёдог, тасалгааны 59 овгийн 175 төрлийн 522 зүйл, сорт ургамлын латин нэр, монгол нэр, орос нэр, таних үндсэн шинж, ургах нөхцөл, арчилгаа, бүх ургамлын фотозургийг оруулсан.

oyunaa@num.edu.mn

name

Галбын говийн ганган цэцэгс

Зохиогч: Ж. Санжид, Б. Алтанцэцэг, С. Дорждэрэм

Агуулга: Энэхүү номонд Галбын говийн 108 цэцэгсээр цэцгэн эрх хэлхэн байгальд хайртай цэцэг сонирхогч хүн бүхэнд зориулан гаргасан бүтээл юм.

 

 

 

name

Хустайн байгалийн цогцолборт газрын цэцэгс

Зохиогч: Б. Оюунцэцэг, Ж. Сэргэлэнхүү

Агуулга: Байгальд хайртай, цэцэг сонирхогч нарт зориулсан. Энэхүү номонд Монголын уулын хээрийн ургамалжлыг төлөөлж чадахуйц Хустайн нурууны 48 овгийн 175 төрөлд хамрагдах 251 зүйл ургамлыг багтаасан байна. Танин мэдэхүйн хэрэгцээг бодолцон ургамал бүрийн цэцэглэх, үрлэх хугацаа, өндөр, амьдралын хэлбэр болон таних шинж, ургах орчин зэргийг тусгасан байна.

seegii_hustai@yahoo.com

name

Монгол орны зарим мод, сөөг таних гарын авалга

Зохиогч: Р. Тунгалаг

Агуулга: Энэхүү ном нь Монгол орны зарим мод, сөөг танихад хэрэгтэй бүтээл юм.

 

 

 

 

 

name

Монгол орны гуурст ургамлын конспект

Зохиогч: М. Ургамал, Б. Оюунцэцэг, Д. Нямбаяр, Ч. Дуламсүрэн

Агуулга: Уг номонд Монгол оронд тархан ургасан 112 овгийн 683 төрөлд хамаарах 3127 зүйлийн дээд ургамлыг тэмдэглэсэн. Үүнээс 153 зүйл (нийт гуурст ургамлын 4.89%) нь монгол орны эндемик зүйл багаад 458 субэндемик зүйлийг тэмдэглсэн.