Монгол орны биологийн олон янз байдал........................

 


 

Монгол орны биологийн олон янз байдал

Биологийн олон янз байдал нь зүйлүүдийн оршин тогтнож буй биологийн бүлгэмдэл, тэдгээрийн орших экосистем, эдгээрийн уялдаа холбоог харуулна.

name

©Халх гол сум, Дэгээ гол, Зургийг: Б. Оюунцэцэг

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Зургийг: Н. Ану

©Дорнод аймаг, Буйр нуур, Зургийг : Д. Сүхбат