Монгол орны биологийн олон янз байдал ...........................................

 

Хөхтөн амьтдын овог

Адуу

Алагдаагын

Бугын

Зарааны

Хэрэмний

Унтаахайн

Тугалмайтны

 

Монгол орны хөхтөн амьтад

........Монгол орон Орось Хятад хоёр улсын хооронд байрлах өргөн уудам нутагтай. Хүн амын сууршил нилээд сийрэг 1,564,100 км2 дэвсгэр нутагт зөвхөн2,6 сая хүн амьдардаг. Монгол хуурай хүйтэн уур амьсгалтай бөгөөд зуны улирал ахар халуун (Говьд +40 хэмээс дээш), өвөлийн улиралд хүйтэн ( зарим газар -40 хэм гаруй) хүрдэг.

........Монгол улсад 128 зүйл хөхтөн амьтан бүртгэгдээд байна. Тэдний дотор Төв Азийн эндемик эртний үлдэц зүйл, монголд төдийгүй дэлгийд ховордсон махтан, тууртан, гар далавчтан, мэрэгчдийн зүйл олон. Газрын тогтоцоороо олон хэв шинжтэй, өргөн уудам монгол оронд хөхтөн амьтан эртнээс баялаг байсаар ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд аргаль, халиун буга, монгол тарвага зэрэг олон амьтдын тоо толгой хурдацтайгаар цөөрсөн байна.

hfgh
 

 

hfgh

Distribution of threatened mammals in Mongolia. Darker red represents areas with a greater number of threatened mammal species